تلفن تماس: 02634436664 - 02634432605

خدمات

شبکه مرکزی ارائه دهنده خدمات :
  • اخذ وقت مصاحبه سفارت ها
  • تکمیل فرم های تقاضای ویزا و اپلیکیشن های آنلاین سفارت ها
  • خدمات ویزای توریستی ، تحصیلی
  • مشاوره در زمینه اخذ اقامت کانادا
  • فروش انواع تورهای داخلی و خارجی
  • فروش و رزرو پروازهای داخلی و خارجی
  • فروش و رزرو هتل های داخلی و خارجی